Heb je een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0172-614550
  • info@domburgvandepanne.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Aansprakelijkheid Bedrijven | AVB

Geeft dekking tegen claims van anderen indien jezelf, je medewerkers of jouw producten schade hebben veroorzaakt.

Als eigenaar van een eigen bedrijf kan het voorkomen dat je bij anderen schade veroorzaakt waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Vervelend, maar als ondernemer draag je natuurlijk wel de verantwoordelijkheid voor je werk, jouw werkwijze en jouw personeel. En dat kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk altijd goed te inventariseren welke aansprakelijkheidsrisico’s je loopt.

Daarbij kun je denken aan:

  • Algemene aansprakelijkheid; schade die door jou of jouw werknemer aan (de eigendommen van) anderen wordt veroorzaakt.
  • Werkgeversaansprakelijkheid; schade die je medewerker oploopt tijdens werktijd.
  • Productaansprakelijkheid; materiële schade, vermogensschade of letsel door een (niet deugdelijk) product dat jij verkoopt.
  • Milieuaansprakelijkheid; materiële schade, vermogensschade of letsel door een milieuaantasting
  • Beroepsaansprakelijkheid; schade veroorzaakt door een beroepsfout.

Voorbeelden van zulke schades zijn het geven van verkeerde adviezen, letselschade bij een bedrijfsongeval of de levering van een gebrekkig product.

Toenemende claimcultuur

Dergelijke claims kunnen verstrekkende gevolgen voor de vermogenspositie van je onderneming. Ze kunnen zelfs de continuïteit van je onderneming bedreigen. Helaas is het zo dat de 'claimcultuur' niet alleen in de VS heerst. Ook in Nederland neemt het aantal claimgevallen toe. Bovendien lijkt de hoogte van de schadevergoeding jaarlijks te stijgen. De kans dat jij of je onderneming aangesproken wordt voor veroorzaakte schade is dan ook beduidend groter dan een aantal jaar geleden.

Het terrein van de aansprakelijkheidswetgeving is complex. Vaak betekent een schadeclaim dat juristen zich moeten buigen over de aansprakelijkheidsvraag en zo ja, hoe groot de schadevergoeding zal moeten zijn.

Niettemin mag je van ons verwachten, dat wij ons maximaal zullen inspannen om jou ook op dit terrein voldoende zekerheid te kunnen geven, zodat jij als ondernemer volledig kunt richten op jouw ondernemersactiviteiten.

Noodzaak en kosten bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een van de meer populaire verzekeringen omdat je voor een relatief lage premie toch hele vervelende voorvallen kunt uitsluiten. Wij zien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan ook, gezien de dekking, premie, en alles wat bij dit soort schades komt kijken, als een noodzakelijke verzekering voor ondernemers.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die zelfs voor kleine zelfstandigen al snel een dekking heeft tot twee miljoen euro. En dat is niet voor niets. Want het gaat er immers om jouw onderneming te beschermen tegen de claims van anderen? Aan de andere kant is de kans dat je een miljoenenschade maakt nou eenmaal niet zo groot en omdat de kans niet zo groot is valt de premie in de meeste gevallen ook reuze mee.

Al zal het wel duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. Zo zal de premie voor een loodgieter zonder personeel totaal anders zijn dan voor een huisarts.

Contact

Van ons mag je een uitgebreide analyse verwachten van de risico’s binnen je onderneming en de methodes waarmee die beheersbaar gemaakt kunnen worden. En met een heldere terugrapportage kunnen we dat voor je inzichtelijk maken.

Natuurlijk mag je van ons verwachten, dat wij ook premies en voorwaarden vergelijken. Want de goedkoopste oplossing zal altijd voorgaan. Maar onze kennis draagt tegenwoordig nogal wat verder. Vandaag de dag staan wij als jouw persoonlijke financiële coach naast je.

DomburgvandePanne Financieel Adviseurs adviseert je graag over de juiste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn in staat de best passende oplossing te bieden voor jezelf, je bedrijf en jouw werknemers.

Neem direct contact op. Voor hulp bij het vergelijken en afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.