Heb je een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0172-614550
  • info@domburgvandepanne.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Onze diensten

Ben je op zoek naar advies over hypotheken, verzekeringen en bankzaken? Dan zijn wij je graag van dienst. DomburgvandePanne Financieel Adviseurs bemiddelt hoofdzakelijk in combinatie met advisering.

Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en bemiddelen in de onderstaande producten:

Onze advisering en bemiddeling begint met luisteren. Wat zijn jouw financiële wensen? Welke risico’s wil jezelf dragen en tegen welke is het zaak je te verzekeren?

Om je hierover toekomstgericht te adviseren brengen wij allereerst jouw wensen en mogelijkheden in kaart. Na deze inventarisatie stellen wij een optimaal, op maat gesneden advies op. Vervolgens is het onze doelstelling om je bank- en verzekeringsproducten - indien mogelijk - zoveel mogelijk aan te passen aan jouw persoonlijke en financiële situatie.

Wat mag je ons mag verwachten?

Als dienstverlener behartigen wij jouw belangen en nemen de zorg voor al jouw financiële voorzieningen en verzekeringen uit handen. Wij kijken naar je huidige situatie en naar jouw toekomstplannen. Daarna krijg je van één van onze ervaren specialisten een op jouw situatie toegesneden plan. Objectief en betrouwbaar.

Natuurlijk kun je met vragen altijd bij ons terecht. En uiteraard nemen wij ook de administratieve rompslomp uit handen.

Wat wij van jou verwachten

DomburgvandePanne Financieel Advies kan je beter van dienst zijn als je al jouw financiële diensten onderbrengt bij ons kantoor. Wij zijn dan snel op de hoogte van eventuele wijzigingen in jouw situatie, waardoor wij in staat zijn je nog beter te adviseren.

Denk daarbij aan veranderingen in je gezinssamenstelling zoals geboorte, echtscheiding of overlijden. Maar ook aan wijzigingen in je inkomen of een verandering van werkgever.

Ook bij verhuizing of verbouwing van je woning of bedrijf is het van groot belang dat je dit snel aan ons doorgeeft. Bewaar je polissen op een overzichtelijke manier of maak gebruik van onze digitale polismap. (alleen voor abonnementhouders)

Bij elke aanvraag van een verzekering is het noodzakelijk dat je het aanvraagformulier volledig en naar waarheid invult. Zou je dat niet doen, dan heeft dit consequenties voor de dekking en dus voor de eventuele (schade-)uitkering. Natuurlijk kun je voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier altijd bij ons terecht.

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële product(en) die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is ook niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

De kosten van ons advies, bemiddeling en nazorg

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld huisvestingskosten, salariskosten maar ook de kosten van vergunningen, opleidingen en permanente educatie (PE). Afhankelijk van de diensten en/of producten die u afneemt, kennen wij een viertal beloningsvormen:

• Beloning op basis provisie
• Beloning op basis van abonnementen fee
• Beloning op basis een vast tarief
• Beloning op basis van uurtarief

Provisie

Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Abonnement fee

Daarnaast bestaan onze inkomsten uit maandelijkse Service-abonnementen, hiermee bieden we onze klanten de nazorg die noodzakelijk is wanneer het financiële product is gesloten.

Vast of uur tarief

Je kunt er ook voor kiezen om voor onze dienstverlening te betalen op basis van uurtarief. Je betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening voor het aantal uur dat wij voor jou hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening met je af, evenals een indicatie van het aantal uur dat wij voor jouw situatie nodig denken te hebben.

Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening.

Nazorg & Zorgplicht

Onze zorgplicht is geregeld in de WFT en het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, artikel 400 e.v.). In de praktijk betekent dit dat wij je proactief dienen te informeren over belangrijke wijzigingen in met name wet- en regelgeving en de polisvoorwaarden van het (verzekering)product of de producten die je in het verleden hebt afgenomen en die tevens behoren tot onze portefeuille. Deze informatieplicht kan ook worden nagekomen door de financiële instelling waarvan je het product hebt afgenomen.

Om onze nazorg te waarborgen sluiten wij separaat met onze klanten een Service-abonnement af.

Execution Only

Execution Only is bedoeld voor die klant, die al precies weet welk product hij of zij wil hebben. Er is geen behoefte aan een adviestraject en deze klant wil graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en het beheer van deze verzekering(en) en/of financiële product(en).

Uiteraard proberen wij samen met de aanbieder van deze verzekeringen en producten ervoor te zorgen om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen.

De klant heeft zelf geïnventariseerd of het af te nemen product past in zijn/haar financiële huishouden voor nu en voor in de toekomst. In geval van Execution Only stellen wij geen klantprofiel op. De verantwoordelijkheid ligt hier dan ook volledig bij de klant. Omdat wij bij Execution Only als administratiekantoor fungeren, voeren wij alleen uit wat gewenst wordt. Indien sprake is van bemiddeling op basis van Execution Only dan wordt dit genoemd in de opdrachtbevestiging, welke door de klant wordt ondertekent.

Onze dienstverleningsdocumenten

In ons dienstverleningsdocument (DVD) vind je de belangrijkste gegevens over ons kantoor. Zo staat er onder andere in wat voor diensten wij leveren, hoe je ons kunt bereiken en welke vergoeding van jou gevraagd wordt.

Klik op onderstaande dienstverleningsdocumenten om deze te downloaden:
(Deze bestanden zijn Pdf-bestanden die je kunt openen met Adobe Acrobat Reader. Dit programma kun je hier downloaden).

• Service-abonnement
• Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
• Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
• Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen  
Algemene voorwaarden 
Dienstenwijzer